bostadsområde

Från hyresrätt till bostadsrätt

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kan ge många förmåner för en fastighet och dess boende. Även om projektet kan tyckas betungande till en början så är det sällan man ångrar sig när allt är färdigställt. Att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt har sina fördelar och det är dem som vi ska titta närmare på.

Som boende kan du hitta många fördelar med en bostadsrätt. Dels brukar det bli en betydligt billigare hyra även om du i första skedet naturligtvis måste köpa din andel. Som köpare av fastigheten kan du också gå med vinst. Interesta visar dig hur du ska gå tillväga och vilka fördelar som finns.

bostadsområdeVäg för och emot

Att köpa en fastighet och ombilda lägenheterna till bostadsrätter blir ofta en bra affär för fastighetsägaren. Detta eftersom fastigheten normalt kan köpas billigare än sitt marknadsvärde.

Har du råd att investera i detta kan det alltså bli en sju särdeles affär där du går med vinst i senare skede. Och pengarna som dimper ned med tiden kommer också kunna användas för att göra nybyggnationer, renoveringar och dylikt.

Det som eventuellt talar emot är att du måste punga ut med pengar i början. Dock kan du givetvis gå ihop med flera och köpa fastigheten, vilket är det mest tänkbara. Vissa menar också att en ombildning kan orsaka en större kris på bostadsmarknaden eftersom det finns för många dyra bostadsrätter i förhållande till vad gemene man har råd med. Det krävs också ett stort ansvar för köparen av fastigheten gentemot alla boende; ett ansvar som ibland kan kännas tungt. Enligt mångas åsikter måste prisbilden förändras så att segregationen inte blir ett faktum.

 

Först genom att skapa olika prisbilder inom samma område/kvarter får man till den blandning som behövs för att ett område skall utvecklas positivt

 

Scroll to top