Säkrare grannskap med dessa tips för radhusgrannar

Att drabbas av inbrott upplevs som ett övergrepp av din personliga integritet. Inte minst riskerar också stora ekonomiska värden att försvinna. Med tanke på hur få inbrott som klaras upp är det en god idé om du och dina grannar snackar ihop er om gemensamma preventiva åtgärder.

Bor du i radhus? Känner du dig ibland nervös över att någon ska göra inbrott i ditt hem? Med tanke på hur du bor har du väldigt bra förutsättningar att trygga hemmet mot inbrott. Med ett larm från Sector Alarm ökar du säkerheten i ditt egna hem, och om alla i grannskapet skaffar samma typ av larm blir det ännu bättre. Som du kommer se finns det goda skäl att ni pratar ihop er i grannskapet om inbrottsskyddet. Grannsamverkan är nämligen ett av de bästa sätten att minska inbrottsrisken.

Få inbrott klaras upp

Expressen sammanfattade läget kring inbrott i Sverige i en artikel som publicerades för några år sedan. Det är ganska dyster statistik. De flesta inbrotten sker på hösten. I genomsnitt anmäls runt 14 000 inbrott per år i radhus och villor, tyvärr är det en väldigt liten andel av dem som klaras upp. Det understryker vikten av att ni tar inbrottsskyddet på allvar där du bor.

Larm, säkerhetsdörrar och grannsamverkan är bra skyddsåtgärder

Så hur kan ni skydda er? För det första bör alla som ännu inte har det skaffa en hemförsäkring, det är det mest grundläggande inbrottsskyddet, även om det inte är preventivt. Christer Karlsson är en före detta yrkeskriminell som enligt egen utsago gjort tusentals inbrott. I en artikel där han pratar med Aftonbladet drar de slutsatsen att larm kombinerat med säkerhetsdörr och okrossbara fönster tar dig en bra bit påväg mot ett väl inbrottsskyddat hem. Grannsamverkan är därefter den bästa metoden. Tanken med grannsamverkan är enkel, den går helt enkelt ut på att ni som bor i grannskapet meddelar varandra om ni reser bort samtidigt som ni alla kommer överens om att kollektivt hålla uppsikt över hela grannskapet. På så sätt får grannskapet dessutom ett rykte om sig att vara svårt för inbrottstjuvar, vilket sänker inbrottsrisken ytterligare.

Scroll to top